Urban Weft - Pressmaterial

Konstnärlig jacquardvävning har tagit stora steg framåt de senaste åren. Från att ha varit en tungrodd teknik inom textilindustrin, svår att anpassa till ett mer direkt konstnärligt uttryck, så finns jacquardväven i dag tillgängligt också i små textila verkstäder.

Programvarorna har utvecklats så att det är möjligt att på en hemmadator ta fram vävinstruktioner som enkelt låter sig omformas till industrins maskinvävstolar.

Utvecklingen är starkast i Nordamerika där det ofta arbetas med jacquardväv på de textila högskolorna och det finns flera textila center där konstnärer kan komma för att arbeta och få sina verk upp vävda. Europa ligger efter i den utvecklingen, men mycket är på gång och även här håller textila center på att bildas. När textilindustrins massproduktion flyttar utanför våra gränser, uppstår nya samarbeten mellan konstnärer och textilindustri för att skapa textilier i små upplagor för platsspecifika verk.

Jacquardväven har återkommit som textil teknik i konstnärliga sammanhang. I Sverige har den digitalt vävda bilden få utövare medan dess ställning förstärkts internationellt. I denna utställning introduceras konstnärer och en mötesplats skapas för detta intresseområde.

Deltagande konstnärer: Lia Cook (US), Ismini Samanidou (GR/UK), Grethe Sørensen (DK), Anne Størseth (NO), Johanna Schartau (SE).

Curator: Petter Hellsing (SE)

 

Pils Design