Öppen syjunta - Pressmaterial

Många konstnärer understryker förbindelsen mellan textilt hantverk och digital teknik. Kabel, tråd och garn är förmedlare och bärare av  berättelser och sammanhang.

Den traditionella syjuntans sociala öppenhet återskapas i elektroniska nätverk där kommunikationen sker via fri programvara och öppen källkod. Utifrån dessa förutsättningar inbjuder tre  konstnärer till öppen syjunta i HV Galleri. Handens arbete kombineras med samtal kring nätverk och kommunikation.

I anslutning till detta ordnas ett seminarium med deltagande av konstnärerna och Louise Waldén, fil dr, kvinnohistoriker.

Deltagande konstnärer och forskare: Ele Carpenter, fil dr., (UK), Louise Waldén, fil dr., (SE), Kristina Lindström (SE), Åsa Ståhl (SE).

Curator: Maragareta Klingberg (SE)

FörhandsvisaStörre nedladdningsbara filerStorlek
Sritching Together 300.jpg2.36 MB
HV Galleri 300.jpg1.95 MB
Textilgalleri300.jpg3.45 MB

Pils Design