Öppen syjunta - workshop Stitching together

söndag, 12 september, 2010 - 11:00 - 16:00

HV Galleri, Djurgårdsslätten 82-84, Stockholm

Stitching Together är en syjunta där deltagare bjuds in att brodera sms som de har i sina mobiltelefoner. Dessa korta, ofta flyktiga meddelanden görs beständiga genom broderiet och sätts även samman i ett lapptäcke som växer till sig under forskningsprojektets gång. Det möte som sker i HV Galleri och de erfarenheter som görs kommer att ingå i deras gemensamma avhandlingsarbete. Arbetstiteln är Gemensamt kunskapande i och genom vardagligt berättande och rör sig kring nya medier, kommunikation, offentlighet och  gestaltningsformer.

Förhandsanmälan till asa.stahl.misplay.se

Bilder: 
Kristina Lindström, Asa Stahl, Stiching Together, kollektivt maskinbroderi, detalj
Stitching Together, kollektivt maskinbroderi, workshop i HV Galleri 12 september 2010

Pils Design