Öppen syjunta - workshop Open Sewing Circle I, Many, Many

måndag, 13 september, 2010 - 11:00 - 16:00

HV Galleri, Djurgårdsslätten 82-84, Stockholm

Syjuntan (The Sewing Circle) är ett öppet forum för individuell och kollektiv kreativitet, utbyte av idéer och berättelser som formar livets sociala nät. Ett nav av aktiviteter som förenar nätverk av amatörer och professionella förbundna av 6 graders separation.

I sin första workshop utgår Ele Carpenter från den amerikanske forskaren Paul Barans diagram för kommunikation och spridning av information..

1:Many” är ett proportionellt förhållande för en nätverkstopologi som betecknar ett centraliserat nätverk där en person sänder till många människor, i likhet med traditionella medier som radio och television. Bertolt Brecht i The Radio as an Apparatus of Communication (1932) menade att radioapparater borde användas både som sändare och som mottagare, så att folk kunde producera och inte enbart konsumera kultur and information. Detta ”Many:Many”-nätverk gör att folk kan sända till många personer, vilket Paul Baran 1964 beskrev som ett distribuerat nätverk. Baran ansåg att distribuerade kommunikationsnätverk kunde stå emot kärnvapenattacker och sammanbrott i enskilda förbindelser. I dag utgör internet en viktig del av våra sociala och kommunikativa nätverk, vilket har minskat avstånden mellan gemenskaper och kontinenter.

I det här nätverket bjuds grupper in för att dela med sig av sina berättelser och idéer, och för att brodera sina sociala nätverkstopologier genom en myriad förbindelser för att skapa ett Many:Many-broderat nät av människor och idéer.

Förhandsanmälan till elecarpenter@gmail.com

Bilder: 
Ele Carpenter, Baran Diagram, 2010, broderi, HV Galleri, september 2010
Ele Carpenter, 2010, Baran Diagram, detalj
Many, Many, worksop i HV Galleri med Ele Carpenter, 13 september 2010
Ele Carpenter, 2010, Baran Diagram, detalj
Ele Carpenter, 2010, Baran Diagram, detalj
Many, Many, worksop i HV Galleri med Ele Carpenter, 13 september 2010

Pils Design