Öppen syjunta - workshop Open Sewing Circle II, Embroidered Digital Commons

tisdag, 14 september, 2010 - 11:00 - 16:00

HV Galleri, Djurgårdsslätten 82-84, Stockholm

Embroidered Digital Commons är baserat på språket i Concise Lexicon of/for the Digital Commons skapat av Raqs Media Collective (2003). Det kompletta lexikonet är en guide över de inbördes förhållandena mellan sociala, digitala och materiella rum. Det väver samman ett framväxande gemensamt språk som är både poetiskt och informativt. Den decentraliserade broderade versionen av lexikonet är ett praktiskt sätt att närläsa och diskutera texten och dess nuvarande innebörd. Varje term är vald i relation till det specifika sammanhang där den producerats genom grupp-workshops och konferenser. De 26 termerna i lexikonet är: Access, Bandwidth, Code, Data, Ensemble, Fractal, Gift, Heterogeneous, Iteration, Kernal, Liminal, Meme, Nodes, Orbit, Portability, Quotidian, Rescension, Site, Tools, Ubiquity, Vector, Web, Xenophilly, Yarn, och Zone. Till denna workshop bjuds personer in för att bilda en sy-studiegrupp för att brodera en term från lexikonet.

Digital Commons handlar om hur det digitala är gemensamt för alla, och vad det innebär för det digitala att vara gemensamt ägt, gemensamt använt och tillgängligt. Men, i likhet med gemensamma betesmarker, så kräver det gemensamma en överenskommelse om vissa principer. Idén om det gemensamma har blivit synonymt med digitala medier genom diskursen om fria och öppen källkods-programvaror och creative commons-licenser. Digital Commons är ett svar på internets inneboende klippa-och-klistra-reproducering av digitala koder, skriptspråk och filer, och de kulturella former som de stöder. Istället för att försöka lägga beslag på mark eller begränsa tillgången, bjuder det gemensamma in till öppet deltagande i produktionen av idéer och kultur. Där kultur inte är något du köper utan något du gör.

Förhandsanmälan till ele.carpenter@gmail.com

Bilder: 
Embroidered Digital Commons, workshop i HV Galleri med Ele Carpetnter, Points of Departure, 14 september 2010
Embroidered Digital Commons, workshop med Ele Carpenter, HV Galleri, 14 september 2010
Embroidered Digital Commons, workshop i HV Galleri med Ele Carpenter, 14 september 2010
Embroidered Digital Commons, workshop i HV Galleri med Ele Carpenter, 14 september 2010
Embroidered Digital Commons, workshop i HV Galleri med Ele Carpetnter, Points of Departure, 14 september 2010
Embroidered Digital Commons, workshop med Ele Carpenter, HV Galleri 14 september 2010

Pils Design