Öppen syjunta - Seminarium med Ele Carpenter, Kristina Lindström och Åsa Ståhl

måndag, 13 september, 2010 - 18:00 - 20:00

 

 

Under seminariet diskuterades syjuntan och handarbetet som kommunikationslänk och social förändringsfaktor. Den traditionella syjuntan sattes i relation till nyare former av aktivism i stadsrummet och till dagens digitala mötesplatser och kommunikation i nätverk.

Handarbetets omvärdering från hantverksutövning i en dold offentlighet till kommunikation på en elektronisk allmänning diskuterades av Ele Carpenter, Kristina Lindström, Åsa Ståhl och seminariedeltagarna. Utställningens curator Margareta Klingberg inledde med att påminna om filosofen Hannah Arendts definitioner av det privata, det offentliga och det gemensamma. Samtalet kom bland annat att handla om vilka ämnen som avhandlas och vilken kunskap som produceras och förmedlas i en allt öppnare offentlighet där broderiet, virkningen, stickningen, symaskinen och mobiltelefonen ofta hanteras jämsides och samtidigt. Ståhl och Lindström refererade till kvinnohistorikern Louise Waldéns forskning och erfarenheter och till sociologen Bruno Latours teorier kring kunskapsbildning. Seminariedeltagarna bidrog med livfulla beskrivningar av egna erfarenheter av att handarbeta på platser och i rum som uppfattas som offentliga och gemensamma.snarare än privata.

Språk. Engelska

Bilder: 
Samtida ssyjunta, Embroidered Digital Commons, HV Galleri 14 september 2010
Samtida syjunta ll

Pils Design