10 Points of Departure

10 Points of Departure

Vernissage: lördag 11 september, 12-17

Studio 44, Tjärhovsgatan 44 B, 1 tr, Stockholm

Öppettider: ons-fre 12-18, lör-sön 12-16. Fri entré

http://www.studio44.se/

10 Points of Departure - tio utgångspunkter. Utställningen riktar fokus mot en yngre generation konstnärer som i sina verk berättar om skilda sätt att förhålla sig till materialets betydelse.

Material och metoder kan här komma in på vitt skilda vis så som bärare av olika innebörder och uttryck, ett användande av materialet som motiv, en fenomenologisk studie av ett material eller konstnärliga strategier där materialet är en utgångspunkt.

De tio utställarna är alla relativt nyligen utexaminerade från konsthögskolornas kandidat- eller magisterprogram.

Deltagande konstnärer: Maria Quarfordt Brising (SE), Helga Sif Gudmundsdottir (IS), Erik Hellsten (SE), Karl David Larsson (SE), Anna Linder (SE), Ingela Nilsson (SE), Lisa Petrelius (SE), Disa Rytt (SE), Kirsti Willemse (NO), Melina Ånstrand (SE).

Maria Quarfordt Brising
född 1978 i Kristinehamn, bor och arbetar i Vänersborg. Magisterexamen 2008 från konsthögskolan Valand, Göteborg.
Visar verket The end is near again, en installation av materiella och monumentala teckningar.
www.mariaqb.com

Helga Sif Gudmundsdottir
född 1974 i Reykjavik, bor och arbetar nu i Stockholm. Masterexamen 2009 från Konstfack och tidigare en kandidatexamen från konsthögskolan i Reijkavik.
Verket Images of Time består av en ljudinstallation och en fotoserie; material möter träd och natur, fysiska och temporära händelser tar plats i omgivningen. 

Erik Hellsten
född 1982 i Stockholm, bor och arbetar i Stockholm. Kandidatexamen 2009 från Konstfack.
Broderi möter juridik i en kafkaliknande installation, en fortsättning av det tidigare verket Lawsuit in progress.
www.dengodatisdagen.se

Karl David Larsson
född 1981 i Uppsala, bor och studerar i Stockholm. Kandidatexamen 2010 från Konsthögskolan.
Installationen I´ve been collecting yarn for some time now är en samling, inventering, men också ett upplyftande av garnets fysiska materiella gestalt och egenskap.
www.karldavidlarsson.com

Anna Linder
född 1967 i Storuman. Bor och arbetar i Stockholm. Magisterexamen i ljudkonst 2010 från Dramatiska Institutet. Videoverket 13 Related Sewing Machines ingår i ett större arbete med titeln I Can't Hear The Sound of Your Sewing Machine Anymore. Arbetet är en hyllning till mor, mormor och alla kvinnor som ständigt har dåligt samvete för att de inte räcker till.
www.annalinder.se

Ingela Nilsson
född 1979 i Falun. Bor och arbetar i Stockholm. Magisterexamen 2008 från Konstfack.
Verket Behind the Curtains är en tolkning och iscensättning av ett hem och ett beteende. Material och teckningar som avbildar, växer in och utöver rumsligheter.

Lisa Petrelius
född 1982 i Stockholm. Bor och arbetar i Stockholm. Masterexamen 2009 från Konstfack.
Improvisation no 2 är en panoramabild på gränsen mellan representation och abstraktion. Ett monotont görande upprepas, till synes utan mål och mening, en drömsk bild uppstår.

Disa Rytt
född 1984 i Lidköping. Bor och arbetar i Stockholm och Visby. Kandidatexamen 2009 från Konsthögskolan i Stockholm.
I de två målningarna Babe och Utan titel lyfts motivens känslomässiga såväl som materiella laddning fram.
www.disarytt.se

Kirsti Willemse
född 1985 i Oslo. Bor och arbetar i Oslo. Kandidatexamen 2010 från Konsthögskolan i Oslo.
I objekt uppmärksammas begreppsliga gränsland och textila tillblivelsemetoder. Genom att arbeta med textil både som ett material och metaforiskt, utforskas textilens konceptuella potential. 

Melina Ånstrand
född 1979 i Stockholm. Bor och arbetar i Stockholm. Magisterexamen 2009 från Konstfack.
Mentala tillstånd blir till fysiska handlingar i videoverket State of Mind; rörelse i rum, material mot kropp, kropp mot rum. I ett annat verk står den vävda handduken i fokus; ett domestikt hantverk eller ett skulpturalt objekt?

Curatorer: Inger Bergström och Lotte Nilsson-Välimaa (SE).

Inger Bergström
Att använda textila teknikers laddningar och materialets inneboende referenser är genomgående i Inger Bergströms arbete. Fokus ligger ofta på det tredimensionella och rumsliga där textil används som ett slags byggmaterial. Inger Bergström är utbildad på Konstfack där hon också nu är verksam som professor.

Lotte Nilsson-Välimaa
Utbildad på Konstfack i Stockholm inom textil och skulptur. Att föra in något av det privata i det offentliga är en röd tråd i Lotte Nilsson-Välimaas verk. I hennes foto- och materialbaserade verk framstår människan upptagen i en aktivitet. Samverkan i olika konstellationer av konstnärer pågår parallellt med den egna verksamheten. www.darkpink.se

Bilder: 
utställningsvy, Karl David Larssons installation " I´ve been collecting yarn for some time now", foto: Hans Johansson
utställningsvy / Karl David Larssons installation "I´ve been collecting yarn for some time now", foto: Hans Johansson
utställningsvy / Lisa Petrelius verk "Improvisation no 2" , foto: Hans Johansson
utställningsvy / Anna Linders video "13 Related Sewing Machines", foto: Hans Johansson
utställningsvy, foto: Hans Johansson
utställningsvy, foto: Hans Johansson
utställningsvy / Ingela Nilssons installation "Behind the Curtains", foto: Hans Johansson
utställningsvy / Kirsten Willemses installation "Framside/Bakside" , foto: Hans Johansson
utställningsvy / Kirsten Willemses installation "Framside/Bakside" , foto: Hans Johansson
utställningsvy, foto: Hans Johansson
utställningsvy / Maria Quarfordt Brisings teckningsinstallation "The end is near again" , foto: Hans Johansson
utställningsvy / Maria Quarfordt Brisings teckningsinstallation "The end is near again" , foto: Hans Johansson
utställningsvy / Helga Sif Gudmundsdottirs verk, foto: Hans Johansson
utställningsvy / Helga Sif Gudmundsdottirs verk "Images of Time", foto: Hans Johansson
utställningsvy / Disa Rytts målningar, foto: Hans Johansson
utställningsvy / Eric Hellstens installation "Lawsuit in progress", foto: Hans Johansson
utställningsvy / Eric Hellstens installation "Lawsuit in progress", foto: Hans Johansson
utställningsvy / Melina Ånstrands video "State of Mind", foto: Hans Johansson
utställningsvy / Melina Ånstrands verk "State of Mind", foto: Hans Johansson
Maria Quarfordt Brising / The end is near again, 2008, teckningsinstallation
Maria Quarfordt Brising / The end is near again, 2008, teckningsinstallation
Helga Sif Gudmundsdottir / Images of Time, 2009, foto
Erik Hellsten / Lawsuit in Progress, 2009, broderi, installation
Karl David Larsson / I´ve been collecting yarn for some time now, 2010, installation, foto: Jean-Baptiste Béranger.
Anna Linder/13 Related Sewing Machines, video, foto: Maja Borg
Anna Linder/13 Related Sewing Machines, video, foto: Maja Borg
Ingela Nilsson / Behind the Curtains, 2008, installation
Ingela Nilsson / Behind the Curtains, 2008, teckning
Lisa Petrelius / Improvisation no 2, 2009, dekorerad tapet
Lisa Petrelius / Improvisation no 2 (detalj), 2009, dekorerad tapet
Disa Rytt / Babe, 2009, olja och tempera
Disa Rytt / Utan titel, 2009, olja
Kirsti Willemse / Framside/Bakside, 2010, installation
Melina Ånstrand / State of mind, 2009, video
Melina Ånstrand / 2 handdukar, 2009
"10 Points of Departure" på Studio 44, foto: Hans Johansson

Pils Design