Situated

Situated
11-26 September

  • Södermalm och Gamla stan:
  • Katarina Kyrka
  • Studio 44
  • ID:I galleri
  • Tjärhovsplan
  • Parken i korsningen Tjärhovsgatan/Södermannagatan
  • Mynttorget

Performance / Hugger-Mugger
11 september: A piece of elastic Studio 44, Tjärhovsgatan 44, kl. 18.30
12, 13 september: String-Game (International version) Parken i korsningen Tjärhovsgatan/ Södermannagatan, kl 12.00, 13.00, 14.00

Performance / Leif Holmstrand
17, 18, 19 september, Territorial Clothing Cage Intermission, ID:I galleri, Tjärhovsgatan 19
17 september, kl 19
18, 19 september. kl 14

ID:I galleri, öppettider fre 17-21, lör-sön 12-16
http://www.idigalleri.org

Artist talks / Emese Benczúr och Virpi Vesanen-Laukkanen
11 september, Studio 44, Tjärhovsgatan 44, kl 17. Språk: Engelska

Textila material och arbetsmetoder förknippas med intimitet och omsorg. I detta projekt möter textil mer monumentala kontexter. Ett antal olika platser har valts ut som utgångspunkter för konstnärliga gestaltningar, detta har resulterat i fysiska gestaltningar i staden eller arbeten av relationell och performativ karaktär.

Deltagande konstnärer: Emese Benczúr (HU), Britta Carlström & Monica Nilsson (SE), Leif Holmstrand (SE), Hugger-Mugger: Maria Hägglund, Elinor Ström, Catarina Williamson Källström (SE), Ilkka Isaksson & Ulrika Wedin (SE), Virpi Vesanen-Laukkanen (FI), Eivor Willbacka (SE).

Emese Benczúr, Find Your Place, Katarina Kyrka, Högbergsgatan 15
Verket Find Your Place är placerat utanför kyrkans entré. Precis som i tidigare verk av denna ungerska konstnär är det ord och nästan grundläggande meningar som möter oss. Hur vi, som betraktare, närmar oss verket blir även det klargörande för att avläsa ”meningen”. Att arbeta platsspecifikt utanför det traditionella utställningsrummet är något Emese Benczúr frekvent gör. Hon väljer ofta textila material som anspelar till kroppslig intimitet och tidskrävande metoder, broderiet har haft en framskjutande position. Emese Benczúr bor och arbetar i Budapest där hon också är utbildad på konstakademin. Hon har varit representerad med sina verk i den ungerska paviljongen på Venedigbiennalen (1999) och på Manifesta 2 i Luxemburg (1998). På Moderna museet i Stockholm (1999) har hon visat det platsspecifika verket Patterns needed for life och har även varit representerad med verket Try to see the world through på utställningen Material Matters på Norrköpings Konstmuseum (2002).    

Britta Carlström & Monica Nilsson, In Touch, Mynttorget
(obs: endast 11-19 september) Carlström och Nilsson använder sig här av det mest fundamentala av textilkonstens medel och verktyg; tråden. Upprinnelsen till verket In Touch är en önskan att genom en uppspänd tråd, eller lina, förbinda Stockholms slott med en av de kiosker som temporärt är placerade vid slottets närhet. Som ett enkelt men ändå subtilt sätt att förbinda två världar. Den omständliga process som föregicks för att få tillstånd att genomföra detta till synes oförargliga och försiktiga ingrepp, att spänna en tråd mellan två byggnader, blir även det en del av verket. Under en kort tid i september månad kommer In Touch att finnas där för den mycket uppmärksamme att upptäcka. I väntan på kungens beslut tar arbetet form.
Monica Nilsson erhöll The Nordic Textile Award 2000. I sin konst betonar hon materialets, tygets, egenskaper och utnyttjar dess uttryck i kraftfulla, skulpturala gestaltningar. Installationer såväl som offentliga utsmyckningar ingår i hennes repertoar. Nilsson bor och arbetar i Stockholm, utbildad på Konstfack.
Britta Carlström är utbildad på Konstfack i Stockholm, bor och verkar där. Hon använder sig av det redan brukade; textila avfallsmaterial och rester. I verket Den gamla trädgården styckar hon ett tidigare verk med exakta bandsågssnitt. Hon har  utfört ett flertal offentliga arbeten. I Svetsspets, en utsmyckning av Gamla Stans tunnelbanestation, har hon gestaltat stängslet mellan spåren med utgångspunkt i den glesa tuskaftsväven.

Leif Holmstrand ID:I galleri, Tjärhovsgatan 19
(obs: endast 17-19 september!). Performance/installationen Territorial Clothing Cage Intermission är en fortsättning av tematiken i det tidigare verket What the Others Knew. Leif Holmstrand är poet och konstnär, bosatt i Malmö. Hans textila och virkade iscensättningar, objekt och installationer underminerar ofta det trygga och oskuldsfulla som så ofta kopplas samman med de textila materialen. Istället möter oss tankar om främlingskap och tvivel, om kroppslighet och identitet. Leif Holmstrand har tidigare visat sina installationer och performance på bl.a. Moderna museet, Bonniers konsthall och galleri Crystal i Stockholm.

Hugger-Mugger, in da house, ID:I galleri, Tjärhovsgatan 19
Gruppen kommer att utföra tre performance på Södermalm 11-13 september (se tider och platser i högermarginal på denna sida) På ID:i galleri mellan den 17-19 september visar de en dokumentation med bilder och video av sina performance. Noiseperformancegruppen bestående av Maria Hägglund, Elinor Ström och Catarina Williamson Källström arbetar med ljud och musik, performance och installationer. Gruppen har haft bejublade framträdanden på festivaler och gallerier där de bland annat haft konsert från en garderob, placerat ut 200 stycken pruttkuddar på en vältrafikerad gågata, sänt egna radioprogram från en egenhändigt tillverkad jätteradioapparat av wellpapp och släppt en dubbel-cd. Hägglund och Ström är utbildade på HDK,Göteborg och Williamson Källström på Konstfack, Stockholm.

Ilkka Isaksson & Ulrika Wedin, Muistaa äänen / Minns ljuden, Katarina Kyrkogård, Högbergsgatan 15
Gestaltning i träd utanför Katarina kyrka.
Minnet: röster och tankar – två minneskapslar som samlat och samlar in fragment av samtal mellan människor, i tiden och rummet. Gestaltningen är tredimensionell med synliga texter och inspelningar av samtal som passerar som spelas upp i en tidsförskjutning – när de redan har passerat – som ett minne. Ilkka Isaksson är frilansande scenograf. Han intresserar sig för det försjunkna, sedimenten av det mänskliga, vad som har blivit kvar, artefakter av förgånget liv. Han är verksam främst inom scenkonst och utställningsdesign, men även inom grafisk formgivning. Ulrika Wedin arbetar med video och textila gestaltningar. Hon utgår från rum med intresse för platsens poesi. Minne och tid är ämnen som hon gärna återkommer till. Hennes fält är inom utställningsformgivning, kostym, scenografi och konst. Isaksson och Wedin är utbildade på Konstfack, Stockholm.

Virpi Vesanen-Laukkanen Pitsibussi /Spetsbuss
Installation i buss, se vidare under sidan "Busstur".
Med lekfullhet och nostalgi kan passagerare aktiveras och lockas till kommunikation med varandra eller komma i kontakt med sina minnen. Installationen i bussen bygger på virkade dukar som förvärvats på loppmarknader. Virpi Vesanen-Laukkanen leker och parodierar på ett vänligt sätt i sin konst med en bildsamling och myter om kvinnligheten. Människor i alla åldrar har lätt för att närma sig hennes sagoliknande konstverk. Virpi är bosatt och verksam i Helsingfors.

Eivor Willbacka, Strandsatt, Tjärhovsplan
Gestaltning på klippvägg upp mot Fjällgatan.
Ett bygge, en strandsatt konstruktion från någonstans. Trådar knutna kors och tvärs i luften. Tunna trådar som greppat fast och rotat sig i berget. Willbacka undersöker material och fibrer, dess innehåll och gränser. Hon använder sig av material med en inbyggd känslighet så som hår, hästtagel och pianotråd. Synligt-osynligt, bära-brista och lätthet-tyngd är tillstånd hon ger uttryck för i sina verk. Willbacka är utbildad på Konstfack, Stockholm.

Curatorer: Inger Bergström, Lotte Nilsson-Välimaa, och Maria Sandstig (SE).

Inger Bergström
Att använda textila teknikers laddningar och materialets inneboende referenser är genomgående i Inger Bergströms arbete. Fokus ligger ofta på det tredimensionella och rumsliga där textil används som ett slags byggmaterial. Inger Bergström är utbildad på Konstfack där hon också nu är verksam som professor.

Lotte Nilsson-Välima
Utbildad på Konstfack i Stockholm inom textil och skulptur. Att föra in något av det privata i det offentliga är en röd tråd i Lotte Nilsson-Välimaas verk. I hennes foto- och materialbaserade verk framstår människan upptagen i en aktivitet. Samverkan i olika konstellationer av konstnärer pågår parallellt med den egna verksamheten.

Maria Sandstig
Identitet och utanförskap är frågeställningar som återkommer i Maria Sandstigs arbete med en utgångspunkt i det privata. Materialen varierar beroende på tema, rum och sammanhang. Hon ser stora kvaliteter i dialogen, som samtalen med en landskapsarkitekt rörande barn och ungdomars platser för lek i det offentliga rummet. Detta resulterade i en lekskulptur för Vitabergsparken, Stockholm. Maria Sandstig är utbildad på Konsthögskolan i Umeå.

  

Bilder: 
Emese Benczur / Find Your Place, 2010, vajer, plexiglas, fotograf Maria Wahlgren
Emese Benczur / Find Your Place, 2010, vajer, plexiglas, fotograf Hans Johansson
Emese Benczur, Find your place, 2010, vajer, plexiglas, fotograf Hans Johansson
Emese Benczur / Find Your Place, 2010, vajer, plexiglas, fotograf Maria Wahlgren
Markarbete inför Find your Place, 2010, fotograf Maria Sandstig
Emese borrar inför Find your Place, 2010, fotograf Maria Sandstig
Ilkka Isaksson & Ulrika Wedin, Muistaa äänen / Minns ljuden, 2010, fotograf Hans Johansson
Ilkka Isaksson & Ulrika Wedin, Muistaa äänen / Minns ljuden, 2010, fotograf Hans Johansson
Ilkka Isaksson & Ulrika Wedin, Muistaa äänen / Minns ljuden, 2010, fotograf Hans Johansson
Ilkka Isaksson & Ulrika Wedin, Muistaa äänen / Minns ljuden, 2010, fotograf Hans Johansson
Ilkka Isaksson & Ulrika Wedin, Muistaa äänen / Minns ljuden, 2010, fotograf Hans Johansson
Leif Holmstrand / Territorial Clothing Cage Intermission, 2010  Installation/performance ID:I, fotograf Hans Johansson
Leif Holmstrand / Territorial Clothing Cage Intermission, 2010, Installation/performance ID:i, fotograf Maria Sandstig
Leif Holmstrand / Territorial Clothing Cage Intermission, 2010, Installation/performance ID:I, fotograf Hans Johansson
Leif Holmstrand / Territorial Clothing Cage Intermission 2010, Installation/performance ID:i, fotograf Maria Sandstig
Leif Holmstrand / Territorial Clothing Cage Intermission 2010, Installation/performance ID:i, fotograf Maria Sandstig
Leif Holmstrand / Territorial Clothing Cage Intermission 2010, Installation/performance ID:i, fotograf Hans Johansson
Leif Holmstrand / Territorial Clothing Cage Intermission 2010, Installation/performance ID:i, fotograf Hans Johansson
Leif Holmstrand / Territorial Clothing Cage Intermission 2010, Installation/performance ID:i, fotograf Hans Johansson
Leif Holmstrand / Territorial Clothing Cage Intermission 2010, Installation/performance ID:i, fotograf Hans Johansson
Leif Holmstrand / Territorial Clothing Cage Intermission 2010, Installation/performance ID:i, fotograf Hans Johansson
Leif Holmstrand / Territorial Clothing Cage Intermission 2010, Installation/performance ID:i, fotograf Hans Johansson
Leif Holmstrand / Territorial Clothing Cage Intermission 2010, Installation/performance ID:i, fotograf Hans Johansson
Leif Holmstrand / Territorial Clothing Cage Intermission 2010, Installation/performance ID:i, fotograf Hans Johansson
Leif Holmstrand / Territorial Clothing Cage Intermission 2010, Installation/performance ID:i, fotograf Hans Johansson
Leif Holmstrand / Territorial Clothing Cage Intermission 2010, Installation/performance ID:i, fotograf Hans Johansson
Monica Nilsson & Britta Carlström / inför projektet Samtal med Kioskägaren
Britta Carlström & Monica Nilsson / In Touch, 2010, installation på Mynttorget, fotograf Hans Johansson
Britta Carlström & Monica Nilsson / In Touch, 2010, installation på Mynttorget, fotograf Hans Johansson
Britta Carlström & Monica Nilsson / In Touch, 2010, Korvkonstkiosken på Mynttorget, fotograf Maria Sandstig
Britta Carlström & Monica Nilsson / In Touch, 2010, installation på Mynttorget, fotograf Hans Johansson
Britta Carlström & Monica Nilsson / In Touch, 2010, installation på Mynttorget, fotograf Maria Sandstig
Britta Carlström & Monica Nilsson / In Touch, 2010, installation på Mynttorget, fotograf Hans Johansson
Britta Carlström & Monica Nilsson / In Touch, 2010, installation på Mynttorget, fotograf Hans Johansson
Britta Carlström & Monica Nilsson / In Touch, 2010, Korvkonstkiosken på Mynttorget, fotograf Hans Johansson
Britta Carlström & Monica Nilsson / In Touch, 2010, installation på Mynttorget, fotograf Hans Johansson
Britta Carlström & Monica Nilsson / In Touch, 2010, installation på Mynttorget, fotograf Hans Johansson
Britta Carlström & Monica Nilsson / In Touch, 2010, installation på Mynttorget, fotograf Hans Johansson
Britta Carlström & Monica Nilsson / In Touch, 2010, installation på Mynttorget, fotograf Hans Johansson
Hugger-Mugger/ Arbetsfoto inför performance i september 2010
Hugger Mugger / String game, 2010, performance i park på Södemalm, fotograf Hans Johansson
Hugger Mugger / String game, 2010, performance i park på Södemalm, fotograf Maria Sandstig
Hugger Mugger / String game, 2010, performance i park på Södemalm, fotograf Maria Sandstig
Hugger Mugger / String game, 2010, performance i park på Södemalm, fotograf Hans Johansson
Hugger Mugger / String game, 2010, performance i park på Södemalm, fotograf Maria Sandstig
Hugger Mugger / String game, 2010, performance i park på Södemalm, fotograf Hans Johansson
Hugger Mugger / String game, 2010, performance i park på Södemalm, fotograf Hans Johansson
Hugger Mugger / String game, 2010, performance i park på Södemalm, fotograf Hans Johansson
Hugger Mugger / In da house, 2010, installation ID:I galleri, fotograf Hans Johansson
Hugger Mugger / In da house, 2010, installation ID:I galleri, fotograf Hans Johansson
Hugger Mugger / In da house, 2010, installation ID:I galleri, fotograf Hans Johansson
Hugger Mugger / In da house, 2010, installation ID:I galleri, fotograf Hans Johansson
Hugger Mugger / In da house, 2010, installation ID:I galleri, fotograf Hans Johansson
Eivor Willbacka / Strandsatt, 2010, arbetsbild
Eivor Willbacka / Strandsatt, 2010, utforskning av platsen inför installation, Tjärhovsplan
Eivor Willbacka / Strandsatt, 2010, montering av verket på klippväggen vid Tjärhovsplan, fotograf Maria Sandstig
Eivor Willbacka / Strandsatt, 2010, montering av verket  på klippväggen vid Tjärhovsplan, fotograf Maria Sandstig
Eivor Willbacka / Strandsatt, 2010, fotograf Hans Johansson
Eivor Willbacka / Strandsatt, 2010, fotograf Hans Johansson
Eivor Willbacka / Strandsatt, 2010, fotograf Hans Johansson
Eivor Willbacka / Strandsatt, 2010, fotograf Hans Johansson
Eivor Willbacka / Strandsatt, 2010, fotograf Hans Johansson

Pils Design