Press

Artiklar och recensioner
Konsten
Dagens Nyheter
DN På Stan

Points of Departure - Pressmaterial

Points of Departure: textil här och nu 11 – 26 september 2010

FIBER ART SWEDEN presenterar Points of Departure: textil här och nu - en rad händelser inom det textila fältet, 11 - 26 september.

Nätverket Fiber Art Sweden (FAS) har åtagit sig värdskapet för Northern Fibre 2010, ett sedan 1995 återkommande evenemang i de nordiska länderna som bara en gång tidigare arrangerats i Sverige.

FAS är ett nätverk bestående av 41 väletablerade konstnärer som arbetar inom det textila fältet. FAS:s syfte är att visa upp spjutspetsen av, och skapa möjligheter för samtal kring, den samtida textila konsten.

Titeln på 2010 års Northern Fibre-evenemang är Points of Departure, vilket anspelar på en konst som tar avstamp i det textila men har en riktning mot ett utvidgat fält. Points of Departure vill etablera en visuell och materiell plattform för utbyte av erfarenheter och fördjupning av kunskaper.

Under ett gemensamt paraply skapas en rad händelser på olika platser på Södermalm, Djurgården och i Gamla stan. Teman är bland annat ny teknik och textila traditioner, textil som relationell och aktivistisk verksamhet och textilens flykt från det privata till det offentliga. Dessa utställningar, workshops, föreläsningar, performance och fysiska gestaltningar i det offentliga rummet är curerade av sex av nätverkets konstnärer och har ambitionen att avspegla ett breddat begrepp inom konsten och visa att de textila materialen och produktionssätten tillfört samtidskonsten betydande uttrycksmöjligheter.

Se nedan för information och nedladdningsbara bilder för respektive delprojekt.

10 Points of Departure - Pressmaterial

10 Points of Departure - tio utgångspunkter. Utställningen riktar fokus mot en yngre generation konstnärer som i sina verk berättar om skilda sätt att förhålla sig till materialets betydelse.

Material och metoder kan här komma in på vitt skilda vis så som bärare av olika innebörder och uttryck, ett användande av materialet som motiv, en fenomenologisk studie av ett material eller konstnärliga strategier där materialet är en utgångspunkt.

De tio utställarna är alla relativt nyligen utexaminerade från konsthögskolornas kandidat- eller magisterprogram.

Deltagande konstnärer: Maria Quarfordt Brising (SE), Helga Sif Gudmundsdottir (IS), Erik Hellsten (SE), Karl David Larsson (SE), Anna Linder (SE), Ingela Nilsson (SE), Lisa Petrelius (SE), Disa Rytt (SE), Kirsti Willemse (NO), Melina Ånstrand (SE).

Curatorer: Inger Bergström och Lotte Nilsson-Välimaa

Busstur - Pressmaterial

Med vår gratisbuss kan ni på ett enkelt, smidigt sätt se alla utställningar. Bussen kommer att gå mellan alla utställningsplatser mellan kl. 12-16 följande datum: 11, 12, 18 och 19 september.

Virpi Vesanen-Laukkanen (FI) har skapat en installation i bussen, Pitsibussi/Spetsbuss.

Tre korta filmer av Mårten Nilsson (SE) och koreograf Gunilla Heilborn (SE) Herman Wiklund-triologin kommer att visas under bussfärden.

Mönster - Pressmaterial

Mönster är upprepning och repetion. Skridande rapport. Människor som rör sig, vardag upphöjd till något annat och färger bredvid varandra - ornament, strukturer och uppförande. Kommunikation och minnen. Här visar sju konstnärer olika ingångar till temat.

Deltagande konstnärer: Petra Arnesson (SE), Jacob Dahlgren (SE), Mårten Nilsson och Gunilla Heilborn (SE), Gunnel Pettersson (SE), Cilla Ramnek (SE), Elisabeth Westerlund (SE), wiklundwiklund (SE).

Curator: Katarina Wiklund (SE)

Öppen syjunta - Pressmaterial

Många konstnärer understryker förbindelsen mellan textilt hantverk och digital teknik. Kabel, tråd och garn är förmedlare och bärare av  berättelser och sammanhang.

Den traditionella syjuntans sociala öppenhet återskapas i elektroniska nätverk där kommunikationen sker via fri programvara och öppen källkod. Utifrån dessa förutsättningar inbjuder tre  konstnärer till öppen syjunta i HV Galleri. Handens arbete kombineras med samtal kring nätverk och kommunikation.

I anslutning till detta ordnas ett seminarium med deltagande av konstnärerna och Louise Waldén, fil dr, kvinnohistoriker.

Deltagande konstnärer och forskare: Ele Carpenter, fil dr., (UK), Louise Waldén, fil dr., (SE), Kristina Lindström (SE), Åsa Ståhl (SE).

Curator: Maragareta Klingberg (SE)

PreviewAttachmentSize
Sritching Together 300.jpg2.36 MB
HV Galleri 300.jpg1.95 MB
Textilgalleri300.jpg3.45 MB

Situated - Pressmaterial

Textila material och arbetsmetoder förknippas med intimitet och omsorg. I detta projekt möter textil mer monumentala kontexter. Ett antal olika platser har valts ut som utgångspunkter för konstnärliga gestaltningar, detta har resulterat i fysiska gestaltningar i staden eller arbeten av relationell och performativ karaktär.

Deltagande konstnärer: Emese Benczúr (HU), Britta Carlström (SE), Leif Holmstrand (SE), Hugger-Mugger - Maria Hägglund, Elinor Ström, Catarina Williamson Källström (SE), Ilkka Isaksson och Ulrika Wedin (SE), Monica Nilsson (SE), Virpi Vesanen (FI), Eivor Willbacka (SE).

Curatorer: Inger Bergström, Lotte Nilsson-Välimaa och Maria Sandstig (SE)

Urban Weft - Pressmaterial

Konstnärlig jacquardvävning har tagit stora steg framåt de senaste åren. Från att ha varit en tungrodd teknik inom textilindustrin, svår att anpassa till ett mer direkt konstnärligt uttryck, så finns jacquardväven i dag tillgängligt också i små textila verkstäder.

Programvarorna har utvecklats så att det är möjligt att på en hemmadator ta fram vävinstruktioner som enkelt låter sig omformas till industrins maskinvävstolar.

Utvecklingen är starkast i Nordamerika där det ofta arbetas med jacquardväv på de textila högskolorna och det finns flera textila center där konstnärer kan komma för att arbeta och få sina verk upp vävda. Europa ligger efter i den utvecklingen, men mycket är på gång och även här håller textila center på att bildas. När textilindustrins massproduktion flyttar utanför våra gränser, uppstår nya samarbeten mellan konstnärer och textilindustri för att skapa textilier i små upplagor för platsspecifika verk.

Jacquardväven har återkommit som textil teknik i konstnärliga sammanhang. I Sverige har den digitalt vävda bilden få utövare medan dess ställning förstärkts internationellt. I denna utställning introduceras konstnärer och en mötesplats skapas för detta intresseområde.

Deltagande konstnärer: Lia Cook (US), Ismini Samanidou (GR/UK), Grethe Sørensen (DK), Anne Størseth (NO), Johanna Schartau (SE).

Curator: Petter Hellsing (SE)

 

Pils Design