Situated - Pressmaterial

Textila material och arbetsmetoder förknippas med intimitet och omsorg. I detta projekt möter textil mer monumentala kontexter. Ett antal olika platser har valts ut som utgångspunkter för konstnärliga gestaltningar, detta har resulterat i fysiska gestaltningar i staden eller arbeten av relationell och performativ karaktär.

Deltagande konstnärer: Emese Benczúr (HU), Britta Carlström (SE), Leif Holmstrand (SE), Hugger-Mugger - Maria Hägglund, Elinor Ström, Catarina Williamson Källström (SE), Ilkka Isaksson och Ulrika Wedin (SE), Monica Nilsson (SE), Virpi Vesanen (FI), Eivor Willbacka (SE).

Curatorer: Inger Bergström, Lotte Nilsson-Välimaa och Maria Sandstig (SE)

Pils Design