Situated - Performance med Leif Holmstrand

Friday, 17 September, 2010 - 19:00
Saturday, 18 September, 2010 - 14:00
Sunday, 19 September, 2010 - 14:00

(obs: endast 17-19 september!). Performance/installationen Territorial Clothing Cage Intermission är en fortsättning av tematiken i det tidigare verket What the Others Knew. Leif Holmstrand är poet och konstnär, bosatt i Malmö. Hans textila och virkade iscensättningar, objekt och installationer underminerar ofta det trygga och oskuldsfulla som så ofta kopplas samman med de textila materialen. Istället möter oss tankar om främlingskap och tvivel, om kroppslighet och identitet. Leif Holmstrand har tidigare visat sina installationer och performance på bl.a. Moderna museet, Bonniers konsthall och galleri Crystal i Stockholm.

ID:I Galleri, Tjärhovsgatan 19
www.idigalleri.org.

Pils Design