Points of Departure - Pressmaterial

Points of Departure: textil här och nu 11 – 26 september 2010

FIBER ART SWEDEN presenterar Points of Departure: textil här och nu - en rad händelser inom det textila fältet, 11 - 26 september.

Nätverket Fiber Art Sweden (FAS) har åtagit sig värdskapet för Northern Fibre 2010, ett sedan 1995 återkommande evenemang i de nordiska länderna som bara en gång tidigare arrangerats i Sverige.

FAS är ett nätverk bestående av 41 väletablerade konstnärer som arbetar inom det textila fältet. FAS:s syfte är att visa upp spjutspetsen av, och skapa möjligheter för samtal kring, den samtida textila konsten.

Titeln på 2010 års Northern Fibre-evenemang är Points of Departure, vilket anspelar på en konst som tar avstamp i det textila men har en riktning mot ett utvidgat fält. Points of Departure vill etablera en visuell och materiell plattform för utbyte av erfarenheter och fördjupning av kunskaper.

Under ett gemensamt paraply skapas en rad händelser på olika platser på Södermalm, Djurgården och i Gamla stan. Teman är bland annat ny teknik och textila traditioner, textil som relationell och aktivistisk verksamhet och textilens flykt från det privata till det offentliga. Dessa utställningar, workshops, föreläsningar, performance och fysiska gestaltningar i det offentliga rummet är curerade av sex av nätverkets konstnärer och har ambitionen att avspegla ett breddat begrepp inom konsten och visa att de textila materialen och produktionssätten tillfört samtidskonsten betydande uttrycksmöjligheter.

Se nedan för information och nedladdningsbara bilder för respektive delprojekt.

Pils Design