Mönster - Pressmaterial

Mönster är upprepning och repetion. Skridande rapport. Människor som rör sig, vardag upphöjd till något annat och färger bredvid varandra - ornament, strukturer och uppförande. Kommunikation och minnen. Här visar sju konstnärer olika ingångar till temat.

Deltagande konstnärer: Petra Arnesson (SE), Jacob Dahlgren (SE), Mårten Nilsson och Gunilla Heilborn (SE), Gunnel Pettersson (SE), Cilla Ramnek (SE), Elisabeth Westerlund (SE), wiklundwiklund (SE).

Curator: Katarina Wiklund (SE)

Pils Design